Tag Archives: dự án nhà máy want want

Hệ thống đường ống công nghiệp nhà máy Want Want

2020 đã chào đón bước gia nhập đầu tiên của tập đoàn Want Want vào thị trường Việt Nam, cũng trong thời gian này tập đoàn đã khởi công xây dựng nhà máy sản xuất Want Want nhằm đẩy nhanh tiến độ ra mắt các dòng sản phẩm mới cho thị trường đang hứa hẹn […]