The Landmark 81

Hơn 1000 ngày Inox Quang Minh được đồng hành và chia sẻ khó khăn cùng các nhà thầu tại công trình thế kỷ. 
Công trình đại diện cho sự vươn lên và phát triển mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam. Thể hiện tầm nhìn, khát vọng của người Việt vươn ra thế giới.

Inox Quang Minh tự hào là nhà cung cấp các giải pháp thi công và vật tư inox hàng đầu tại Việt Nam, chúng tôi luôn đồng hành cùng dự án của bạn với sự cam kết hỗ trợ tối đa từ khâu chào thầu đến thi công tại công trình