Một ngày tại văn phòng QMS

Mỗi ngày đến công ty là 1 niềm vui, nên ai nấy đi làm cũng rạng ngời, làm việc lẫn…vui chơi đều hăng say hết mình

Chuyện QMS

Nhà cũng không đông lắm, mỗi người 1 tính, nhưng khi ở cạnh nhau họ là 1 đội, họ vui khi đi cùng nhau..

QMS
culture

"Chúng tôi chỉ mạnh khi là 1 đội, tất cả cùng nhìn về 1 hướng, thật vui khi thấy mọi người hạnh phúc tại QMS"
Logo QMS - Inox Quang Minh
mr. le thanh nhan
CEO QMS

Blog

Hotline: 0906 345 304