Xem tất cả

Chuyện QMS

Nhà cũng không đông lắm, mỗi người 1 tính, nhưng khi ở cạnh nhau họ là 1 đội, họ vui khi đi cùng nhau..

QMS
culture

Tiểu đội QMS

“Chúng tôi chỉ mạnh khi là 1 đội, tất cả cùng nhìn về 1 hướng, thật vui khi thấy mọi người hạnh phúc tại QMS”
Logo QMS - Inox Quang Minh
mr. le thanh nhan
CEO QMS

Blog